Ütriumi mineraloogia

Üldised omadused
Sümbol: Y
Aatomnumber: 39
Standardne aatommass (A r ): 88.90585(2)
Elektronide konfiguratsioon: [ NOK ] 4d 1 5s kaks
Fotod
< Ütrium >
Aatomi omadused
Elektronegatiivsus (Paulingi skaala): 1.22
Aatomi raadius: 212 õhtul
Iooniline raadius: 22:00 (+3)
Esimene ionisatsioonienergia: 600 kJ/mol
1. elektroni afiinsus: -30 kJ/mol
Oksüdatsiooni olekud: 1,2,3
Füüsikalised omadused
Standardne olek: tahke
Liimimise tüüp: metallist
Sulamispunkt: 1799 K
Keemispunkt: 3618 K
Tihedus: 4,47 g/cm 3
Metall/mittemetall: siirdemetall
Ütriumi peamised isotoobid
Isotoop % looduses Pool elu Lagunemise tüüp Lagunemisprodukt
87 Y sünteetiline 3,35 p e 87 Sr
88 Y sünteetiline 106,6d e 88 Sr
89 Y 100% stabiilne
Ütriumi peamised ioonid
Nimi Ion Näidis mineraalid
ütrium Y 3+ Ksenotiim-(Y)
Muu info
Avastamise aasta: 1794
Avastas:  04934650014946287037011.jpg Johan Gadolin
Eraldatud aasta: 1840
Isoleeritud:  08131540014946277264329.jpg Carl Gustav Mosander
Nimetatud:  04807550014946319113430.jpg pärast Ytterbyt, Rootsit
CPK värvikood: #94FFFF
Välised lingid: Vikipeedia Veebielemendid Los Alamose riiklik labor Theodore Gray PeriodicTable.com
Lihtsad ühendid ja mineraalide nimetused
Sulfiidid diütriumtrisulfiid Y kaks S 3 +3
Hüdriidid ütriumdihüdriid YH kaks +2
ütriumtrihüdriid YH 3 +3
Fluoriidid ütriumtrifluoriid YF 3 +3 Waimirite-(Y)
Kloriidid ütriumtrikloriid YCl 3 +3
Bromiidid ütriumtribromiid YBr 3 +3
Jodiidid ütriumtrijodiid TEE 3 +3
Oksiidid diütriumtrioksiid Y kaks O 3 +3 Yttriaite-(Y)
Ütriumi mineraalide mitmekesisus
3. Haliidid 4 kehtivat mineraaliliiki
4. Oksiidid 20 kehtivat mineraaliliiki
5. Karbonaadid 25 kehtivat mineraaliliiki
6. Boraadid 1 kehtiv mineraaliliik
7. Sulfaadid 8 kehtivat mineraaliliiki
8. Fosfaadid, arsenaadid, vanadaadid 9 kehtivat mineraaliliiki
9. Silikaadid 51 kehtivat mineraaliliiki
10. Orgaanilised ühendid 1 kehtiv mineraaliliik
Kokku: 119 kehtivat liiki, mis sisaldavad olulist ütriumi
Ütriumi geokeemia
Goldschmidti klassifikatsioon: Litofiil
Y 3+ on Päikesesüsteemi koostise suhtes rikastatud meteoriitide Ca-Al-rikaste lisanditega.
Y 3+ siseneb tardkivimites varajase moodustumise faasi.
Y 3+ on merevee suhtes koondunud süvamere ferromangaani sõlmedesse.
Ütriumi elementaarne küllus
Crust (CRC käsiraamat) 3,3 x 10 -5 massiosa, kg/kg
Crust (Kaye & Laby) 3,5 x 10 -7 massiosa, kg/kg
Koorik (Greenwood) 3,1 x 10 -5 massiosa, kg/kg
Crust (Ahrens/Taylor) 2,0 x 10 -5 massiosa, kg/kg
Crust (Ahrens/Weaver) 1,4 x 10 -5 massiosa, kg/kg
Ülemine koorik (Ahrens/Taylor) 2,2 x 10 -5 massiosa, kg/kg
Ülemine koorik (Ahrens/Shaw) 2,1 x 10 -5 massiosa, kg/kg
Merevesi (CRC käsiraamat) 1,3 x 10 - üksteist mass mahuosa kohta, kg/l
Merevesi (Kaye & Laby) 1,3 x 10 -12 mass mahuosa kohta, kg/l
Päike (Kaye & Laby) 4,9 x 10 -6 aatomi mooliosa Si suhtes = 1
Päikesesüsteem (Kaye & Laby) 4,6 x 10 -6 aatomi mooliosa Si suhtes = 1
Päikesesüsteem (Ahrens) 4,64 x 10 -6 (6,0%) aatomi mooliosa Si suhtes = 1 (määramatus %)
Ütriumi elementide ühendus mineraalide maailmas
See tabel võrdleb ütriumiga loetletud teadaolevaid kehtivaid mineraaliliike ja muid ametliku IMA valemi alusel loetletud elemente. Pange tähele, et erinevalt teistest selle lehe jaotistest sisaldab see mitteolulisi elemente.

Esimene andmeveerg sisaldab ütriumiga loetletud mineraalide koguarvu ja selle rea jaoks loetletud elemente.

Teises andmeveerus on see arv toodud protsendina kõigist ütriumiga loetletud mineraalidest.

Lõplikus veerus võrreldakse seda protsenti kõigi mineraalide protsendiga, mis sisaldavad igas reas loetletud elementi.

Sortimiseks klõpsake pealkirjal.
Element Kehtivad mineraalid, mis on loetletud koos elemendi ja ütriumiga % Y mineraalidest Suhteline % kõigis mineraalides
Hapnik 390 mineraali Y ja O-ga 97,26% 30,19% kõrgem
Vesinik 222 Y- ja H-ga mineraali 55,36% 6,26% kõrgem
Räni 176 mineraali Y ja Si-ga 43,89% 66,51% kõrgem
Kaltsium 171 mineraali Y ja Ca 42,64% 87,09% kõrgem
Fluor 114 Y- ja F-ga mineraali 28,43% 291,23% kõrgem
Naatrium 107 mineraali Y ja Na-ga 26,68% 49,42% kõrgem
Titaan 96 mineraali Y ja Ti-ga 23,94% 274,51% kõrgem
Süsinik 93 mineraali koos Y ja C-ga 23,19% 219,92% kõrgem
Raud 89 mineraali Y ja Fe-ga 22,19% 8,55% kõrgem
nioobium 57 mineraali Y ja Nb-ga 14,21% 415,16% kõrgem
Uraan 53 mineraali Y ja U-ga 13,22% 172,51% kõrgem
Alumiiniumist 46 mineraali Y ja Al-ga 11,47% 38,82% madalam
Boor 45 mineraali koos Y ja B-ga 11,22% 131,38% kõrgem
Fosfor 41 Y- ja P-ga mineraali 10,22% 6,49% madalam
Tseerium 38 mineraali Y ja Ce-ga 9,48% 245,59% kõrgem
Tantaal 37 mineraali Y ja Ta-ga 9,23% 728,29% kõrgem
Mangaan 32 mineraali Y ja Mn-ga 7,98% 22,65% madalam
Kaalium 26 Y- ja K-ga mineraali 6,48% 25,96% madalam
Plii 25 mineraali Y ja Pb-ga 6,23% 34,57% madalam
Berüllium 25 mineraali Y ja Be-ga 6,23% 200,64% kõrgem
Väävel 22 Y- ja S-ga mineraali 5,49% 71,87% madalam
Baarium 21 mineraali Y ja Ba-ga 5,24% 22,72% kõrgem
Toorium 19 mineraali koos Y ja Th 4,74% 608,90% kõrgem
Strontsium 18 mineraali koos Y ja Sr 4,49% 88,43% kõrgem
Tsirkoonium 18 mineraali Y ja Zr-ga 4,49% 109,54% kõrgem
Neodüüm 15 mineraali Y ja Nd-ga 3,74% 582,08% kõrgem
Vanaadium 13 Y- ja V-ga mineraali 3,24% 22,47% madalam
Kroom 13 mineraali koos Y ja Cr 3,24% 95,02% kõrgem
Tsink 12 mineraali Y ja Zn-ga 2,99% 38,52% madalam
Arseen 12 mineraali koos Y ja As-ga 2,99% 73,78% madalam
Lantaan 11 mineraali Y ja La-ga 2,74% 158,17% kõrgem
Vask 10 mineraali Y ja Cu-ga 2,49% 79,62% madalam
Kloor 10 mineraali Y ja Cl-ga 2,49% 63,89% madalam
Volfram 9 Y- ja W-ga mineraali 2,24% 191,02% kõrgem
Magneesium 9 mineraali Y ja Mg-ga 2,24% 81,76% madalam
Liitium 8 mineraali koos Y ja Liga 2,00% 3,02% kõrgem
Ytterbium 8 mineraali Y ja Yb-ga 2,00% 2810,22% kõrgem
Düsproosium 5 mineraali koos Y ja Dy-ga 1,25% 3537,78% kõrgem
Gadoliinium 4 mineraali Y ja Gd-ga 1,00% 5720,45% kõrgem
Samaarium 2 mineraali Y ja Sm-ga 0,50% 1355,11% kõrgem
skandium 1 mineraal koos Y ja Sc 0,25% 23,42% madalam
Strontsium << Ütrium >> Tsirkoonium