Talliumi mineraloogia

Üldised omadused
Sümbol: Tl
Aatomnumber: 81
Standardne aatommass (A r ): 204.3833 (2)
Elektronide konfiguratsioon: [ Auto ]4f 14 5d 10 6s kaks 18.00 1
Fotod
< 8 grammi puhast talliumi argooni all >
Aatomi omadused
Elektronegatiivsus (Paulingi skaala): 2.04
Aatomi raadius: 156 õhtul
Iooniline raadius: 150 õhtul (+1)
Van der Waalsi raadius: 196 õhtul
Esimene ionisatsioonienergia: 589 kJ/mol
1. elektroni afiinsus: -19 kJ/mol
Oksüdatsiooni olekud: 1.3
Füüsikalised omadused
Standardne olek: tahke
Liimimise tüüp: metallist
Sulamispunkt: 577 tuhat
Keemispunkt: 1746 K
Tihedus: 11,85 g/cm 3
Metall/mittemetall: metallist
Talliumi peamised isotoobid
Isotoop % looduses Pool elu Lagunemise tüüp Lagunemisprodukt
203 Tl 29,524% - a ? 199 Kell
204 Tl sünteetiline 3,78 a b− 204 Pb
e 204 Hg
205 Tl 70,476% - a ? 201 Kell
Talliumi peamised ioonid
Nimi Ion Näidis mineraalid
tallium (I) Tl +
tallium (III) Tl 3+
Muu info
Avastamise aasta: 1861
Avastas:  03316420014946376908016.jpg William Crookes
Eraldatud aasta: 1862
Isoleeritud:  03607500014946376908784.jpg Claude-Auguste Lamy
Nimetatud: Kreeka keelest: thallos - 'roheline võrse (oks)'
CPK värvikood: #A6544D
Välised lingid: Vikipeedia Veebielemendid Los Alamose riiklik labor Theodore Gray PeriodicTable.com
Lihtsad ühendid ja mineraalide nimetused
Sulfiidid ditalliumsulfiid Tl kaks S +1 Karliniit
Seleniidid ditallium seleniid Tl kaks Ma tean +1
Fluoriidid talliumfluoriid Tel +1
talliumtrifluoriid Tel 3 +3
Kloriidid talliumkloriid TlCl +1 Lafosse
talliumdikloriid TlCl kaks +2
talliumtrikloriid TlCl 3 +3
Bromiidid ditalliumtetrabromiid Tl kaks Br 4
Jodiidid talliumjodiid TlI +1 Nathaliemalikite
talliumtrijodiid TlI 3 +3
Oksiidid ditalliumoksiid Tl kaks O +1
ditalliumtrioksiid Tl kaks O 3 +3 Avicenite
Talliumi mineraalide mitmekesisus
1. Elemendid 1 kehtiv mineraaliliik
2. Sulfiidid ja Sulfosoolad 68 kehtivat mineraaliliiki
3. Haliidid 6 kehtivat mineraaliliiki
4. Oksiidid 2 kehtivat mineraaliliiki
7. Sulfaadid 6 kehtivat mineraaliliiki
8. Fosfaadid, arsenaadid, vanadaadid 1 kehtiv mineraaliliik
Kokku: 84 kehtivat liiki, mis sisaldavad olulist talliumi
Talliumi geokeemia
Goldschmidti klassifikatsioon: Kalkofiil
Tl + on koondunud jääkmuldadesse ja setetesse (väiksem kindlus.)
Tl + siseneb oma suure suuruse tõttu tardkivimites hilisematesse faasidesse.
Talliumi elementaarne küllus
Crust (CRC käsiraamat) 8,5 x 10 -7 massiosa, kg/kg
Crust (Kaye & Laby) 4,7 x 10 -7 massiosa, kg/kg
Koorik (Greenwood) 7 x 10 -7 massiosa, kg/kg
Crust (Ahrens/Taylor) 3,60 x 10 -7 massiosa, kg/kg
Ülemine koorik (Ahrens/Taylor) 7,50 x 10 -7 massiosa, kg/kg
Ülemine koorik (Ahrens/Shaw) 5,20 x 10 -7 massiosa, kg/kg
Merevesi (CRC käsiraamat) 1,9 x 10 - üksteist mass mahuosa kohta, kg/l
Päike (Kaye & Laby) 2,0 x 10 -7 aatomi mooliosa Si suhtes = 1
Päikesesüsteem (Kaye & Laby) 1,9 x 10 -7 aatomi mooliosa Si suhtes = 1
Päikesesüsteem (Ahrens) 1,84 x 10 -7 (9,4%) aatomi mooliosa Si suhtes = 1 (määramatus %)
Talliumi elementide ühendus mineraalide maailmas
Selles tabelis võrreldakse talliumiga loetletud teadaolevaid kehtivaid mineraaliliike ja muid ametliku IMA valemi alusel loetletud elemente. Pange tähele, et erinevalt teistest selle lehe jaotistest sisaldab see mitteolulisi elemente.

Esimene andmeveerg sisaldab talliumiga loetletud mineraalide koguarvu ja selle rea jaoks loetletud elemente.

Teises andmeveerus on see arv toodud protsendina kõigist talliumiga loetletud mineraalidest.

Lõplikus veerus võrreldakse seda protsenti kõigi mineraalide protsendiga, mis sisaldavad igas reas loetletud elementi.

Sortimiseks klõpsake pealkirjal.
Element Kehtivad mineraalid, mis on loetletud koos elemendi ja talliumiga % Tl mineraalidest Suhteline % kõigis mineraalides
Väävel 169 mineraali koos Tl ja S 82,44% 322,70% kõrgem
Arseen 122 mineraali koos Tl ja As-ga 59,51% 421,40% kõrgem
Antimon 68 mineraali koos Tl ja Sb 33,17% 622,21% kõrgem
Plii 54 mineraali Tl ja Pb-ga 26,34% 176,44% kõrgem
Vask 48 mineraali Tl ja Cu-ga 23,41% 91,35% kõrgem
Hõbedane 37 mineraali Tl ja Ag-ga 18,05% 463,18% kõrgem
Raud 30 mineraali Tl ja Fe-ga 14,63% 28,42% madalam
Hapnik 26 mineraali koos Tl ja O 12,68% 83,02% madalam
elavhõbe 24 mineraali koos Tl ja Hg 11,71% 590,02% kõrgem
Vesinik 20 mineraali koos Tl ja H 9,76% 81,27% madalam
Kloor 17 mineraali koos Tl ja Cl 8,29% 20,07% kõrgem
Kaalium 10 mineraali koos Tl ja K-ga 4,88% 44,30% madalam
Seleen 9 mineraali koos Tl ja Se 4,39% 100,13% kõrgem
Tsink 8 mineraali koos Tl ja Zn-ga 3,90% 19,82% madalam
Vismut 6 mineraali koos Tl ja Bi 2,93% 26,39% madalam
Vanaadium 6 mineraali koos Tl ja V-ga 2,93% 30,01% madalam
Kuldne 5 mineraali koos Tl ja Au 2,44% 331,26% kõrgem
Uskuge 3 mineraali koos Tl ja Sn 1,46% 11,97% madalam
Broom 3 mineraali koos Tl ja Br 1,46% 469,27% kõrgem
Nikkel 3 mineraali koos Tl ja Niga 1,46% 49,17% madalam
Alumiiniumist 3 mineraali koos Tl ja Al 1,46% 92,19% madalam
Telluur 2 mineraali koos Tl ja Te 0,98% 66,71% madalam
Jood 2 mineraali koos Tl ja I 0,98% 89,76% kõrgem
Tseesium 1 mineraal koos Tl ja Cs 0,49% 13,85% kõrgem
elavhõbe << Tallium >> Plii