Metamorfne kivim

 08486230015114673141861.jpg Gneiss

Veetunnel nr 3, Woodside, Queens, New York City, New York, USA 06096030014961734831870.jpg Eclogite , jne.

Pohorje mäed, Sloveenia 07321740014947611161613.jpg Radiolariit , jne.

Lautenthal, Langelsheim, Goslari ringkond, Alam-Saksimaa, Saksamaa

Metamorfse kivimi kohta

See jaotis on praegu peidetud. Klõpsake nuppu näita nuppu mis tahes kivim, mis on saadud mineraloogilistest, keemilistest ja/või struktuurimuutustest, mis on peamiselt tahkes olekus vastusena märgatavatele temperatuuri, rõhu, nihkepinge ja keemilise keskkonna muutustele, tavaliselt maakoore sügavusel. .


Metamorfsete kivimite klassifikatsioon

See jaotis on praegu peidetud. Klõpsake nuppu näita nuppu vaatama.

Metamorfse kivimi alajaotused

See jaotis on praegu peidetud. Klõpsake nuppu näita nuppu vaatama.
 • Metamorfne kivim
  • Calc-schist
  • Diaftoriit
  • Epidotiit
   • Epidosiit
  • Metamafiline-rokk
  • Porfüroid
  • Pürometamorfne kivim
   • Atatschite
   • Põlemisel moondekivim
   • Eksotsamiit
   • parabasalt
   • Buchite
   • Kontakt metamorfse klaasja kivimiga
   • Fritted-rock
   • Fulguriit
  • Rosalind
  • tektoniit
  • Meta-tardkivim
   • Metadoleriit
   • Metavulkaaniline kivim
    • Metadatsiit
    • Metarüodatsiit
    • Meta-leelis-päevakivi-rüoliit
    • Metarüoliit
    • Meta-leelis-päevakivi-trahüüt
    • Metabasalt-trahhüandesiit
     • Metamageariit
     • Metašosoniit
    • Metafoidi kandev-leelist-päevakivi-trahüüt
    • Metafoid-kandev-trahüüt
    • Metakvarts-leelis-päevakivi-trahüüt
    • Metakvarts-latiit
    • Metakvarts-trahüüt
    • Metatrahhüandesiit
     • Metabenmoreiit
    • Metafoid-kandev-latiit
    • Metalatiit
    • Metatrahübasalt
     • metahawaiite
     • Metapotaasi-trahhübasalt
    • Metatrahhüdatsiit
    • Metatrahüüt
    • Meta-andesiit
     • Rohekivifaatsia andesiit
    • Metabasalt-andesiit
     • Metaboniit
     • Rohekivifaatsidega basalt-andesiit
    • Metabasalt
    • Metabasaniit-foidiit
    • Metafoidiit
     • Metanefeliinsus
     • Metasodaliit
     • Metahaüynite
     • metanoseaniit
     • Metaleutsiit
    • Metafonoliit-foidiit
    • Metafriit-foidiit
    • Metafonoliit
    • Metafriit-fonoliit
    • Metabasaniit
    • Metafonoliit-basaniit
    • Metafonoliit-tefriit
    • Metafriit
    • Meta-ultramafitiit
     • Metakomatiite
     • Metameimehiit
     • Metapikriit
     • Metapikrobasalt
   • Metaplutoonne kivim
    • Metakvartsoliit
    • Metakvartsirikas-graniitkivim
    • Meta-leelis-päevakivi-graniit
    • Metagraniit
     • Metasüenograniit
     • Metamonsograniit
    • Metagranodioriit
    • Metatonaliit
    • Meta-leelis-päevakivi-süeniit
    • Metafoidi kandev-alkaki-päevakivi-süeniit
    • Metafoid-kandev-monsoniit
    • Metafoid-kandev-süeniit
    • Metamonsoniit
    • Metakvarts-leelis-päevakivi-süeniit
    • Metakvarts-monsoniit
    • Metakvarts-süeniit
    • Metasüeniit
    • Metafoid-kandev-dioriit
    • Metafoid-kandev-monsodioriit
    • Metamonsodioriit
    • Metakvarts-dioriit
    • Meta jämedateraline-ultramafiline-rokk
     • Meta-amfibololiit
     • Metahornblendite
      • Meta-oliviin-sarvblendiit
      • Meta-oliviin-pürokseen-hornblendit
      • Metapürokseen-hornblediit
      • Metahornblendite (s.s.)
     • Metaperidotiit
      • Metaduniit
      • Metahornblende-peridotiit
      • Metapürokseen-hornblende-peridotiit
      • Metapürokseen-peridotiit
      • Metaharzburgiit
      • Metalhersoliit
      • Metawehrliit
     • Metapürokseniit
      • Metahornblende-pürokseniit
      • Meta-oliviin-hornblende-pürokseniit
      • Meta-oliviin-pürokseniit
       • Meta-oliviin-klinopürokseniit
       • Meta-oliviin-ortopürokseniit
       • Meta-oliviin-veebisteriit
      • Metapürokseniit (s.s.)
       • Metaklinopürokseniit
       • Meta-ortopürokseniit
       • Metaveebisteriit
   • Metakvarts-monsodioriit
   • Metagabbro
   • Metadioriit
   • Serpentiniit
   • Talk-rock
   • Hornblende-rock
   • Amfibool-kivim
   • Pürokseen-kivim
   • Meta klassifitseerimata klaasjas metaivas kivim
    • Metaobsidiaan
    • Metapitchstone
    • Metapitses
    • Metaskoria
    • Metahüaloklastiit
   • Meta eksootiline-kristalliline-tardkivim
    • Metakarbonatiit
     • Metakaltsiit-karbonatiit
     • Metadolomiit-karbonatiit
     • Metaferroan-karbonatiit
     • Metanatrokabonatiit
    • Metakalsiliit-kivim
     • Metakalsiliit
    • Metakimberliit
     • Meta-rühm-1-kimberliit
    • Metallamproiit
    • Metalamprofüür
     • Metakamptoniit
     • Metakersantiit
     • Metamiin
     • Metamonchiquite
     • Metasannaite
     • Metaspessartiit
     • Metavogesiit
    • Metameliliitne kivim
     • Meta jämedateraline meliliitkivim
      • Metamelitoliit
      • Metapürokseen-mellitoliit
      • Meta-oliviin-melilitoliit
      • Metapürokseen-oliviin-melilitoliit
      • Meta-oliviin-pürokseen-melilitoliit
     • Meta peeneteraline meliliitkivim
      • Metameliliit
      • Meta-oliviin-meliliit
    • Metakromiit
    • Metamagnetiit
    • Meta-oliviin-kromiit-kivim
    • Meta-aegiriin-nefeliin-rokk
    • Meta-aegiriniit
    • Metailmeniit-apatiit-kivim
    • Meta manifestatsioon
    • Meta-apatitoliit
    • Meta-apatiit-magnetiit-kivim
   • Metaporfüür
  • Metasedimentaarne kivim
   • Killas
   • Meta klastiline-settekivim
    • Meta siliklast-settekivim
     • Metasilikaat-mudakivi
     • Metasilikaat-diamiktiit
    • Metakonglomeraat
     • Metasilikaat-konglomeraat
    • Metasandstone
     • Metasilikaat-liivakivi
      • Metakvarts-liivakivi
       • Meta-arkoos
       • Meta-ortokvartsiit
     • Meta-areniit
      • Metasilikaat-areniit
     • Meta-wacke
     • Metasilikaat-wacke
      • Metakvarts-wacke
      • Metafeldspathic-wacke
      • Metallik-wacke
      • Metagreywacke
    • Metamudkivi
     • Metashell
     • Metaclaystone
      • Metasilikaat-savikivi
      • Meta-Illiit-savikivi
      • Metakaoliniit-savikivi
      • Metasmektiit-savikivi
       • Metamontmorilloniit-savikivi
     • Metasiltkivi
      • Metasilikaat-aleuriit
     • Metamarl
    • Metadiamiktiit
   • Metakarbonaat-kivim
    • metadolokivi
     • Metadolomiit-mudakivi
     • Meta-ankeriit-mudakivi
     • Metadolomiit-wackestone
     • Meta-ankeriit-wackestone
     • Metadolomiit-pakkkivi
     • Meta-ankeriit-pakkkivi
     • Metadolomiit-terakivi
     • Meta-ankeriit-terakivi
     • Metadolomiit-piirdega kivi
     • Meta-ankeriidiga seotud kivi
     • Metadolomiit-karkasskivi
     • Meta-ankeriit-karkasskivi
     • Metadolomiit-pseudoparstone
     • Meta-ankeriit-pseudosparkstone
     • Metadolomiit-sparstone
     • Meta-ankeriit-sparstone
     • Metadolomiit-mikrokivi
     • Meta-ankeriit-mikrokivi
     • Metadolomiit-mikrokivi
     • Meta-ankeriit-mikrokivi
     • Meta-ooid-dolokivi
     • Metapisoid-dolostone
     • Meta-onkoid-dolokivi
     • Metamikroonkoid-dolokivi
     • Metapeloid-dolokivi
    • Metamagnesiit-kivi
   • Metafosforiit
    • Metafosfaat-mudakivi
    • Metafosfaat-wackestone
    • Metafosfaat-pakkkivi
    • Metafosfaat-terakivi
    • Metafosfaadiga seotud kivi
    • Meta-ooid-fosforiit
    • Metapisoid-fosforiit
    • Meta-onkoid-fosforiit
    • Metamikroonkoid-fosforiit
    • Metapeloid-fosforiit
   • Meta-raudkivi
    • Meta-raud-mudakivi
    • Meta-raud-wackestone
    • Meta-raud-pakkkivi
    • Meta-raud-terakivi
    • Meta-rauaga seotud kivi
    • Meta-ooid-raudkivi
    • Metapisoid-raudkivi
    • Metaonkoid-raudkivi
    • Metamikroonkoid-raudkivi
    • Metapeloid-raudkivi
   • Meta orgaaniline-rikas-rock
    • Metahuumsöe seeria
     • Meta-puhas-kivisüsi
      • Metaboon-kivisüsi
     • Metacoal
      • Cokeite
      • Metaligniit
       • Metabrown-ligniit
       • Metamust-pruunsüsi
      • Metabituumen-kivisüsi
       • Metabright-kivisüsi
       • Metabanded-hele-kivisüsi
       • Metabänd-kivisüsi
       • Metabänd-tuim-süsi
       • Metadull-kivisüsi
       • Metavitrain
       • Metaclarain
       • Metafuzain
       • Metaduriin
      • Meta-antratsiit
    • Metasapropeelse kivisöe seeria
     • Metasapropeel-ligniit
     • Metasapropeel-kivisüsi
      • Metakannel-kivisüsi
      • Metaboghead-kannel-süsi
      • Metakannel-rabapea-kivisüsi
      • Metaboghead-kivisüsi
     • Metasapropeliit
      • Metelaginiit
      • Metalamalginiit
     • Metacanel-mudakivi
   • Metaaurustus
    • Metagips-kivi
     • Metagips-terakivi
     • Metagips pakikivi
     • Metagips-wackestone
     • Metagips-mudakivi
    • Meta-anhüdriit-kivi
     • Meta-anhüdriit-terakivi
     • Meta-anhüdriit-pakkkivi
     • Meta-anhüdriit-wackestone
     • Meta-anhüdriit-mudakivi
    • Metahaliit-kivi
     • Metahaliit-terakivi
     • Metahaliit-pakkkivi
     • Metahaliit-wackestone
     • Metahaliit-mudakivi
    • Metasilviit-kivi
    • Metakarnalliit-kivi
   • Metasiliitse-kivim
    • Metadiatomiit
    • Metaradiolariidid
    • Metaspikuliit
    • Metasinter
    • Metaportsellaniit
     • Meta-opaliin-portsellaniit
     • Metakvartsoos-portsellaniit
    • Metachert
     • Meta-opaline-chert
     • Metakvarts-kirt
   • Metalateriit
    • Metalithomarge
    • Metaboksiit
   • Metavulkaaniline kivim
    • Metaffiit
     • Metafaktiline kivim
      • Metafaktne-bretša
      • Metakivi-konglomeraat
      • Metakivi-mudakivi
      • Metakivi-liivakivi
      • Metakivi-aleuriit
      • Metafactous-wacke
     • Vulkaaniline-metasedimentaarne kivim
      • Metavulkaaniline-konglomeraat
      • Metavulkaaniline-mudakivi
      • Metavulkaaniline-liivakivi
       • Meta-andesiit-vulkaaniline-liivakivi
       • Metabasaltne-vulkaaniline-liivakivi
       • Metadatsiit-vulkaaniline-liivakivi
       • Metarüoliit-vulkaaniline-liivakivi
      • Metavulkaaniline-aleuriit
      • Metavulkaaniline-bretša
       • Metabasaltne-vulkaaniline-bretša
       • Metarüoliit-vulkaaniline-bretša
       • Metapadjaga-vulkaaniline-bretša
       • Metavolcaniclasitc-megabreccia
       • Metavulkaaniline-mesobretsia
      • Metavolcaniclastic-wacke
     • Metapüroklastiline kivim
      • Meta-aglomeraat
      • Metallist viletuff
      • Metalapillistone
      • Metapüroklast-bretša
      • Metatuff
      • Metatuff-bretša
  • Kõrgekvaliteediline moondekivim
   • peatus
   • Välju
   • Zoisitiit
   • Granuliit
    • Mafiline-granuliit
    • Felsic-granuliit
   • Kõrge P/T moondekivim
    • Metamorfne pürokseeniit
     • Jadeiit
     • Kosmoklorit
     • Omfatsiit
    • Eclogite
    • Granaat
    • Eklogitoid
    • Glaukofaniit
    • Blueschist
    • Valgekivi
    • Ultramafiline moondekivim
   • Migmatiit ja sellega seotud kivimid
    • Migmatiit
     • Metateksiit
     • Arterite
     • tule
     • Flebiit
     • Diateksiit
     • Nebuliit
     • Agmatiit
     • Diktüoniit
     • Stromatiit
    • Anateksiit
   • Amfiboliit
    • Kloriidi amfiboliit
    • Orto-amfiboliit
    • Para-amfiboliit
  • Väga madala kuni madala kvaliteediga moondekivim
  • Gneiss
   • Kordieriit-granaatgneiss
   • Gabbro gneiss
   • Hornblende-plagioklassi gneiss
   • Moskva gneiss
   • Nefeliini kandev-seeniitgneiss
   • Süeniitgneiss
   • Paragneiss
   • Ortogneiss
   • Ribaline gneiss
   • Silmad gneiss
   • Agmatiitne gneiss
   • Vooderdatud gneiss
   • Hornblende gneiss
   • Glaukofaanne gneiss
   • Riebekkiit-kvarts-päevakivi gneiss
   • Glaukofaan-gabrogneiss
   • Biotiitgneiss
   • Pürokseen-oliviingneiss
   • Ortopürokseeni sisaldav granaat-diopsiidgneiss
   • Küaniiti sisaldav grossulaar-klinopürokseengneiss
   • Granaat-kvarts-plagioklaasgneiss
   • Kvarts-plagioklaas-vilgukivi gneiss
   • Kvarts-päevakivi gneiss
   • Granaat-biotiit-kvarts-päevakivi gneiss
   • Granodioriitne gneiss
   • Graniitgneiss
   • Komposiitgneiss
  • Granofelid
   • Godite
   • Paragranofelid
   • Ortogranofelid
   • Hornfels
    • Maffic-hornfels
     • Beerbahhiit
    • Ultramafic-sarvfellid
   • Crossite-pumpellyite granofels
   • Kihilised granofelid
   • Kloriidi epidootgranofelid
   • Glaukofaani granofelid
   • Spinell-püroopgranofelid
   • Hornblende granofels
   • Charnockitic sviit
   • Granaat-kvarts-plagioklassi granofelid
  • Metakarbonaat kivim
   • Marmor
    • Puhas marmor
    • Ebapuhas marmor
     • Brutsiit-marmor
   • Metallikivi
    • Metalliim-mudakivi
     • Meta-aragoniit-mudakivi
     • Metakaltsiit-mudakivi
    • Metalime-wackestone
     • Meta-aragoniit-wackestone
     • Metakaltsiit-wackestone
    • Metaliim-pakkkivi
     • Meta-aragoniit-pakkkivi
     • Metakaltsiit-pakkkivi
    • Metalliim-terakivi
     • Meta-aragoniit-terakivi
     • Metakaltsiit-terakivi
    • Metallim-piirdega kivi
     • Meta-aragoniidiga seotud kivi
     • Metakaltsiidiga seotud kivi
    • Metalliim-karkasskivi
     • Meta-aragoniit-karkasskivi
     • Metakaltsiit-karkasskivi
    • Metaliim-pseudosparstone
     • Meta-aragoniit-pseudosparkstone
     • Metakaltsiit-pseudosparkstone
    • Metalliim-sparstone
     • Meta-aragoniit-sparstone
     • Metakaltsiit-sparstone
    • Metalliim-mikrokivi
     • Meta-aragoniit-mikrokivi
     • Metakaltsiit-mikrokivi
    • Metalliim-mikrokivi
     • Meta-aragoniit-mikrokivi
     • Metakaltsiit-mikrokivi
    • Meta-ooid-lubjakivi
    • Metapisoid-lubjakivi
    • Meta-onkoid-lubjakivi
    • Metamikroonkoid-lubjakivi
    • Metapeloid-lubjakivi
    • Metachalk
   • Karbonaat-silikaatkivim
   • Kaltsiilikaatkivim
   • Ofikarbonaat
    • Ofikaltsiit
    • Ofidolomiit
    • Ofimagnesiit
  • Schist
   • Amfiboolikilt
   • khondaliit
   • Küaniidi kilt
   • Täpiline kilt
   • Parašist
   • Ortoskist
   • Kloriidikilt
   • Grafiitkilt
   • Päevakivi kilt
   • Vilgukivikilt
   • Serpentiinkilt
   • Kvartskilt
   • Kvarts-vilgukivi-karbonaatkilt
   • Karbonaat-silikaatkilt
   • Hornfelsed kilt
   • Vooderdatud kilt
   • Jadeiiti kandev glaukofaan-fengiitkilt
   • Küaniit-talk-fengiitkilt
   • Küaniidi-talgi kilt
   • Jadeiit-granaat-fengiitkilt
   • Biblioliit
  • Kontakt moondekivimiga
   • Metakarbonaadi räbu
   • Kontakt-marmor
   • Parakvartsiit
  • Metasomaatiline kivim
   • Astoriit
   • Beresite-listvenite
   • Epidotiit
    • Epidosiit
   • Kaoliniseeritud graniit
   • Asendusfosforiit
   • Turmaliniit
   • Feniit
   • Adinool
   • vanad mehed
   • Skarn
    • Magneesia skarn
     • Serpentiin skarn
     • Chondrodite skarn
    • Mangaani skarn
    • Calc skarn
   • Rodingiit
   • Beresiit
   • Listvenite
   • Õli
   • Tšaroitiit
   • Unakite
   • Propüliit
   • Sekundaarne-kvartsiit
   • Gumberiit
   • Argillisiit
   • Kloritoliit
   • Veaga seotud leeliseline metasomatiit
    • Albitiseeritud graniit
    • Albitiseeritud gneiss
    • Apojasperoid
    • Karbonatiidiga seotud albiit
   • Albitiit
   • Boetoniit
   • Hüdrotermiline bretša
  • Viga-rock
   • Ebaühtlane fault-rock
    • Vigade mõõtur
    • Inkohesiivne kataklasiit
   • Ühine fault-rock
    • müloniit
     • Blastomüloniit
     • Mesomüloniit
     • Füloniit
     • Protomüloniit
     • Ultramüloniit
     • silma müloniit
     • Sidus kataklasiit
      • Pseudotahüliit
   • Kataklasiit
    • Protokataklasiit
    • Kohesiivne protokataklasiit
    • Inkohesiivne protokataklasiit
    • Ultrakataklasiit
    • Mesokataklasiit
    • Siduv ultrakataklasiit
    • Mittesidustav ultrakataklasiit
    • Viga-bretša
     • Ühine viga-bretša
     • Ebaühtlane viga-bretša
  • Impactite
   • Ühelöögiline löökkivi
    • Šokeeritud kivi
    • Monomict löökbretša
    • Polymict löökbretša
     • Liitiline löökbretša
     • Rootslased
    • Löök-sula-kivi
     • Klastriterikas löök-sulamiskivim
     • Klastvaene löök-sula-kivim
     • Klambrivaba löök-sula-kivi
     • Tektiit
      • Mikrotektiit
   • Mitmekordne löökaine
    • Löögiregoliit
    • Löögiliitunud löökregoliit
     • Šokk litifitseeritud löökregoliitbretša
      • Regolith bretša
      • Liitne bretša
  • pärjad
  • Epidioriit
  • Catawbarite
  • Kornubialane

Metamorfse kivimi Interneti-lingid

See jaotis on praegu peidetud. Klõpsake nuppu näita nuppu view.Marcus URL-ile: /metamorfne-kivim
Looge sellele lehele link. Otsingumootorid:
 • Otsige Google'ist Metamorfset kivimit
 • Otsige Google'ist metamorfsete kivimite pilte