Fosfori mineraloogia

Üldised omadused
Sümbol: P
Aatomnumber: viisteist
Standardne aatommass (A r ): 30.973762(2)
Elektronide konfiguratsioon: [ Jah ] 3s kaks 3p 3
Fotod
< Kaks tükki ülipuhast lillat fosforit >
Aatomi omadused
Elektronegatiivsus (Paulingi skaala): 2.19
Aatomi raadius: 98 õhtul
Iooniline raadius: 44 pm (+3)
Van der Waalsi raadius: 180 õhtul
Esimene ionisatsioonienergia: 1012 kJ/mol
1. elektroni afiinsus: -72 kJ/mol
Oksüdatsiooni olekud: -3,-2,-1,1,2,3,4,5
Füüsikalised omadused
Standardne olek: tahke
Liimimise tüüp: kovalentne võrk
Sulamispunkt: 317 K
Keemispunkt: 554 tuhat
Tihedus: 1,82 g/cm 3
Metall/mittemetall: mittemetallist
Fosfori peamised isotoobid
Isotoop % looduses Pool elu Lagunemise tüüp Lagunemisprodukt
31 P 100% stabiilne
32 P sünteetiline 14.28d b− 32 S
33 P sünteetiline 25,3d b− 33 S
Fosfori peamised ioonid
Nimi Ion Näidis mineraalid
fosfaat PÄRAST 4 3- Apatiit , Püromorfiit , Türkiissinine
Muu info
Avastamise aasta: 1669
Avastas:  06459940014946541496996.jpg Hennig Brand
Tunnustatud elemendina: 1777
Tunnustatud:  05301050014946317156733.jpg Antoine Lavoisier
Nimetatud: kreeka sõnadest 'valgus' ja 'kandma'
CPK värvikood: #FF8000
Välised lingid: Vikipeedia Veebielemendid Los Alamose riiklik labor Theodore Gray PeriodicTable.com
Lihtsad ühendid
Sulfiidid tetrafosfortrisulfiid P 4 S 3
tetrafosfordekasulfiid P 4 S 10 +5
tetrafosforheksasulfiid P 4 S 6
tetrafosfornonasulfiid P 4 S 9
tetrafosforpentasulfiid (alfa) P 4 S 5
tetrafosforheptasulfiid P 4 S 7
tetrafosfortetrasulfiid P 4 S 4 +2
Seleniidid tetrafosfortriseleniid P 4 Ma tean 3
Hüdriidid fosfiin PH 3 +3
difosfortetrahüdriid P kaks H 4 +2
Fluoriidid fosfortrifluoriid PF 3 +3
fosforpentafluoriid PF 5 +5
difosfortetrafluoriid P kaks F 4 +2
Kloriidid fosfortrikloriid PCl 3 +3
fosforpentakloriid PCl 5 +5
difosfortetrakloriid P kaks Cl 4 +2
Bromiidid fosforpentabromiid PBr 5 +5
difosfortetrabromiid P kaks Br 4 +2
Jodiidid fosfortrijodiid PI 3 +3
difosfortetrajodiid P kaks I 4 +2
Oksiidid difosforpentaoksiid P kaks O 5 +5
tetrafosfordekaoksiid P 4 O 10 +5
tetrafosforheksaoksiid P 4 O 6 +3
Fosfori mineraalne mitmekesisus
1. Elemendid 22 kehtivat mineraaliliiki
3. Haliidid 1 kehtiv mineraaliliik
4. Oksiidid 2 kehtivat mineraaliliiki
5. Karbonaadid 7 kehtivat mineraaliliiki
6. Boraadid 4 kehtivat mineraaliliiki
7. Sulfaadid 7 kehtivat mineraaliliiki
8. Fosfaadid, arsenaadid, vanadaadid 632 kehtivat mineraaliliiki
9. Silikaadid 29 kehtivat mineraaliliiki
10. Orgaanilised ühendid 1 kehtiv mineraaliliik
Kokku: 705 kehtivat olulist fosforit sisaldavat liiki
Fosfori geokeemia
Goldschmidti klassifikatsioon: Litofiil
P 5+ lahustunud aine võib olla bakterite kasvu piiravaks toitaineks.
P 5+ lahustunud aine võib olla ookeanides piirav toitaine.
P 5+ lahustunud aine on maismaal makrotoitaine.
Fosfori elementaarne küllus
Crust (CRC käsiraamat) 1,05 x 10 -3 massiosa, kg/kg
Crust (Kaye & Laby) 1,0 x 10 -3 massiosa, kg/kg
Koorik (Greenwood) 1,120 x 10 -3 massiosa, kg/kg
Crust (Ahrens/Wänke) 7,63 x 10 -4 massiosa, kg/kg
Crust (Ahrens/Weaver) 8,30 x 10 -4 massiosa, kg/kg
Merevesi (CRC käsiraamat) 6 x 10 -8 mass mahuosa kohta, kg/l
Merevesi (Kaye & Laby) 8,8 x 10 -8 mass mahuosa kohta, kg/l
Päike (Kaye & Laby) 8,0 x 10 -3 aatomi mooliosa Si suhtes = 1
Päikesesüsteem (Kaye & Laby) 1,0 x 10 - kaks aatomi mooliosa Si suhtes = 1
Päikesesüsteem (Ahrens) 1,04 x 10 - kaks (10%) aatomi mooliosa Si suhtes = 1 (määramatus %)
Fosfori elementide ühendus mineraalide maailmas
See tabel võrdleb teadaolevaid kehtivaid mineraaliliike, mis on loetletud fosforiga, ja muid ametliku IMA valemi alusel loetletud elemente. Pange tähele, et erinevalt teistest selle lehe jaotistest sisaldab see mitteolulisi elemente.

Esimene andmeveerg sisaldab fosforiga loetletud mineraalide koguarvu ja selle rea jaoks loetletud elemente.

Teises andmeveerus on see arv loetletud protsendina kõigist fosforiga loetletud mineraalidest.

Lõplik andmete veerg võrdleb seda protsenti kõigi mineraalide protsendiga, mis sisaldavad igas reas loetletud elementi.

Sortimiseks klõpsake pealkirjal.
Element Kehtivad mineraalid, mis on loetletud koos elemendi ja fosforiga % P-mineraalidest Suhteline % kõigis mineraalides
Hapnik 1827 mineraali P ja O-ga 97,65% 30,71% kõrgem
Vesinik 1438 mineraali koos P ja H 76,86% 47,52% kõrgem
Raud 661 mineraali P ja Fe-ga 35,33% 72,79% kõrgem
Kaltsium 583 mineraali P ja Ca 31,16% 36,70% kõrgem
Alumiiniumist 531 mineraali P ja Al-ga 28,38% 51,37% kõrgem
Naatrium 441 mineraali P ja Na-ga 23,57% 31,99% kõrgem
Mangaan 363 mineraali P ja Mn-ga 19,40% 88,05% kõrgem
Magneesium 315 mineraali P ja Mg-ga 16,84% 36,82% kõrgem
Fluor 226 mineraali P ja F-ga 12,08% 66,23% kõrgem
Uraan 156 mineraali P ja U-ga 8,34% 71,91% kõrgem
Baarium 123 mineraali P ja Ba-ga 6,57% 54,05% kõrgem
Räni 121 mineraali P ja Si-ga 6,47% 75,46% madalam
Vask 116 mineraali P ja Cu-ga 6,20% 49,33% madalam
Kaalium 106 mineraali P ja K-ga 5,67% 35,31% madalam
Tsink 99 mineraali P ja Zn-ga 5,29% 8,71% kõrgem
Berüllium 92 mineraali P ja Be-ga 4,92% 137,12% kõrgem
Plii 87 mineraali P ja Pb-ga 4,65% 51,20% madalam
Strontsium 78 mineraali P ja Sr-ga 4,17% 75,00% kõrgem
Väävel 71 mineraali P ja S-ga 3,79% 80,54% madalam
Liitium 66 mineraali koos P ja Liga 3,53% 82,15% kõrgem
Süsinik 66 mineraali P ja C-ga 3,53% 51,34% madalam
Tseerium 64 mineraali P ja Ce-ga 3,42% 24,75% kõrgem
Titaan 53 mineraali P ja Tiga 2,83% 55,69% madalam
Lämmastik 43 mineraali P ja N-ga 2,30% 13,65% kõrgem
Ütrium 41 mineraali P ja Y-ga 2,19% 1,64% madalam
Vanaadium 36 mineraali P ja V-ga 1,92% 53,99% madalam
Nikkel 36 mineraali P ja Ni-ga 1,92% 33,17% madalam
Vismut 35 mineraali P ja Bi-ga 1,87% 52,95% madalam
Kloor 31 mineraali P ja Cl-ga 1,66% 76,01% madalam
Tsirkoonium 30 mineraali P ja Zr-ga 1,60% 25,15% madalam
Toorium 30 mineraali koos P ja Th 1,60% 139,90% kõrgem
Lantaan 28 mineraali P ja La-ga 1,50% 40,84% kõrgem
Neodüüm 21 mineraali P ja Nd-ga 1,12% 104,66% kõrgem
Arseen 21 mineraali P ja As-ga 1,12% 90,17% madalam
Molübdeen 19 mineraali P ja Mo-ga 1,02% 12,86% madalam
nioobium 18 mineraali P ja Nb-ga 0,96% 65,13% madalam
Boor 17 mineraali P ja B-ga 0,91% 81,27% madalam
skandium 11 mineraali koos P ja Sc 0,59% 80,55% kõrgem
Kroom 10 mineraali P ja Cr-ga 0,53% 67,85% madalam
Samaarium 7 mineraali P ja Sm-ga 0,37% 991,53% kõrgem
Tantaal 6 mineraali P ja Ta-ga 0,32% 71,21% madalam
Kaadmium 6 mineraali P ja Cd-ga 0,32% 30,70% madalam
Ytterbium 3 mineraali P ja Yb-ga 0,16% 133,90% kõrgem
Tseesium 3 mineraali P ja Cs-ga 0,16% 62,58% madalam
Telluur 3 mineraali P ja Te-ga 0,16% 94,53% madalam
elavhõbe 3 mineraali P ja Hg-ga 0,16% 90,55% madalam
Germaanium 3 mineraali P ja Ge-ga 0,16% 71,65% madalam
Gallium 3 mineraali P ja Ga-ga 0,16% 33,66% kõrgem
Koobalt 3 mineraali koos P ja Coga 0,16% 86,63% madalam
Jood 2 mineraali P ja I-ga 0,11% 79,21% madalam
Volfram 2 mineraali P ja W-ga 0,11% 86,14% madalam
Praseodüüm 1 mineraal koos P ja Pr 0,05% 55,93% kõrgem
Gadoliinium 1 mineraal P ja Gd-ga 0,05% 211,87% kõrgem
Räni << Fosfor >> Väävel