Baariumi mineraloogia

Üldised omadused
Sümbol: Mitte
Aatomnumber: 56
Standardne aatommass (A r ): 137 327 (7)
Elektronide konfiguratsioon: [ Auto ] 6s kaks
Fotod
< 1,5 grammi baariumit halli oksiidikihiga argooni all >
Aatomi omadused
Elektronegatiivsus (Paulingi skaala): 0,89
Aatomi raadius: 253 õhtul
Iooniline raadius: 135 pm (+2)
Esimene ionisatsioonienergia: 503 kJ/mol
1. elektroni afiinsus: -14 kJ/mol
Oksüdatsiooni olekud: kaks
Füüsikalised omadused
Standardne olek: tahke
Liimimise tüüp: metallist
Sulamispunkt: 1000 K
Keemispunkt: 2143 K
Tihedus: 3,51 g/cm 3
Metall/mittemetall: leelismuldmetall
Baariumi peamised isotoobid
Isotoop % looduses Pool elu Lagunemise tüüp Lagunemisprodukt
130 Mitte 0,106% (0,5-2,7) × 10 kakskümmend üks Y EL 130 Auto
132 Mitte 0,101% >3 × 10 kakskümmend Y b+b+ ? 132 Auto
133 Mitte sünteetiline 10.51 a e 133 Cs
134 Mitte 2,417% - Spontaanne lõhustumine ?
135 Mitte 6,592% - Spontaanne lõhustumine ?
136 Mitte 7,854% - Spontaanne lõhustumine ?
137 Mitte 11,23% - Spontaanne lõhustumine ?
138 Mitte 71,7% - Spontaanne lõhustumine ?
Baariumi peamised ioonid
Nimi Ion Näidis mineraalid
baarium Mitte 2+ Bariit , Witherite
Muu info
Avastamise aasta: 1772
Avastas:  06813840014946313653757.png Carl Wilhelm Scheele
Eraldatud aasta: 1808
Isoleeritud:  04809050014946267196212.jpg Humphry Davy
Nimetatud: kreeka keeles: barys - 'raske'
CPK värvikood: #00C900
Välised lingid: Vikipeedia Veebielemendid Los Alamose riiklik labor Theodore Gray PeriodicTable.com
Lihtsad ühendid ja mineraalide nimetused
Nitriidid tribaariumdinitriid Mitte 3 N kaks +2
Sulfiidid baariumsulfiid Alla +2
baariumtrisulfiid Ba (S 3 ) +2
Seleniidid baariumseleniid BaSe +2
Hüdriidid baariumdihüdriid BaH kaks +2
Fluoriidid baariumdifluoriid BaF kaks +2 Frankdicksoniit
Kloriidid baariumdikloriid BaCl kaks +2
baariumdikloriidi dihüdraat BaCl kaks 2H kaks O +2
Bromiidid baariumdibromiiddihüdraat BaBr kaks 2H kaks O +2
Jodiidid baariumdijodiid Jah kaks +2
baariumdijodiiddihüdraat Jah kaks 2H kaks O +2
Oksiidid baariumoksiid Kott +2
baariumperoksiid Kott kaks +2
Karbonaadid baariumkarbonaat Bacchus 3 +2 Witherite
Nitraadid baariumnitraat Vann 3 ) kaks +2 Nitrobariit
Sulfaadid baariumsulfaat klaasist 4 barüüt
Baariumi mineraalide mitmekesisus
2. Sulfiidid ja Sulfosoolad 2 kehtivat mineraaliliiki
3. Haliidid 4 kehtivat mineraaliliiki
4. Oksiidid 21 kehtivat mineraaliliiki
5. Karbonaadid 23 kehtivat mineraaliliiki
7. Sulfaadid 6 kehtivat mineraaliliiki
8. Fosfaadid, arsenaadid, vanadaadid 53 kehtivat mineraaliliiki
9. Silikaadid 129 kehtivat mineraaliliiki
Kokku: 238 kehtivat liiki, mis sisaldavad olulist baariumit
Baariumi geokeemia
Goldschmidti klassifikatsioon: Litofiil
Mitte 2+ siseneb oma suure suuruse tõttu tardkivimites hilisematesse faasidesse.
Baariumi elementaarne küllus
Crust (CRC käsiraamat) 4,25 x 10 -4 massiosa, kg/kg
Crust (Kaye & Laby) 3,8 x 10 -4 massiosa, kg/kg
Koorik (Greenwood) 3,90 x 10 -4 massiosa, kg/kg
Crust (Ahrens/Taylor) 2,50000 x 10 -4 massiosa, kg/kg
Crust (Ahrens/Wänke) 5,42000 x 10 -4 massiosa, kg/kg
Crust (Ahrens/Weaver) 7,07000 x 10 -4 massiosa, kg/kg
Ülemine koorik (Ahrens/Taylor) 5,50 000 x 10 -4 massiosa, kg/kg
Ülemine koorik (Ahrens/Shaw) 1,070000 x 10 -3 massiosa, kg/kg
Merevesi (CRC käsiraamat) 1,3 x 10 -8 mass mahuosa kohta, kg/l
Merevesi (Kaye & Laby) 2,1 x 10 -8 mass mahuosa kohta, kg/l
Päike (Kaye & Laby) 3,8 x 10 -6 aatomi mooliosa Si suhtes = 1
Päikesesüsteem (Kaye & Laby) 4,5 x 10 -6 aatomi mooliosa Si suhtes = 1
Päikesesüsteem (Ahrens) 4,49 x 10 -6 (6,3%) aatomi mooliosa Si suhtes = 1 (määramatus %)
Baariumi elementide ühendus mineraalide maailmas
See tabel võrdleb teadaolevaid kehtivaid mineraaliliike, mis on loetletud baariumiga, ja muid ametliku IMA valemi alusel loetletud elemente. Pange tähele, et erinevalt teistest selle lehe jaotistest sisaldab see mitteolulisi elemente.

Esimene andmeveerg sisaldab baariumiga loetletud mineraalide koguarvu ja selle rea jaoks loetletud elemente.

Teises andmeveerus on see arv loetletud protsendina kõigist baariumiga loetletud mineraalidest.

Lõplikus veerus võrreldakse seda protsenti kõigi mineraalide protsendiga, mis sisaldavad igas reas loetletud elementi.

Sortimiseks klõpsake pealkirjal.
Element Kehtivad mineraalid, mis on loetletud koos elemendi ja baariumiga % Ba mineraalidest Suhteline % kõigis mineraalides
Hapnik 731 mineraali Ba ja O-ga 97,73% 30,82% kõrgem
Vesinik 455 mineraali koos Ba ja H-ga 60,83% 16,76% kõrgem
Räni 428 mineraali Ba ja Si-ga 57,22% 117,08% kõrgem
Naatrium 242 mineraali Ba ja Na-ga 32,35% 81,17% kõrgem
Titaan 217 mineraali koos Ba ja Tiga 29,01% 353,83% kõrgem
Kaltsium 201 mineraali Ba ja Ca 26,87% 17,89% kõrgem
Raud 180 mineraali Ba ja Fe-ga 24,06% 17,70% kõrgem
Alumiiniumist 174 mineraali koos Ba ja Al-ga 23,26% 24,07% kõrgem
Fluor 169 mineraali koos Ba ja F-ga 22,59% 210,93% kõrgem
Kaalium 131 mineraali Ba ja K-ga 17,51% 99,98% kõrgem
Fosfor 123 mineraali Ba ja P-ga 16,44% 50,39% kõrgem
Mangaan 103 mineraali Ba ja Mn-ga 13,77% 33,47% kõrgem
Süsinik 95 mineraali koos Ba ja C-ga 12,70% 75,20% kõrgem
Magneesium 93 mineraali Ba ja Mg-ga 12,43% 1,04% kõrgem
Strontsium 73 mineraali koos Ba ja Sr-ga 9,76% 309,68% kõrgem
nioobium 65 mineraali Ba ja Nb-ga 8,69% 214,94% kõrgem
Kloor 61 mineraali Ba ja Cl-ga 8,16% 18,08% kõrgem
Vanaadium 58 mineraali koos Ba ja V-ga 7,75% 85,43% kõrgem
Tseerium 58 mineraali Ba ja Ce-ga 7,75% 182,78% kõrgem
Uraan 44 mineraali Ba ja U-ga 5,88% 21,28% kõrgem
Boor 43 mineraali Ba ja B-ga 5,75% 18,53% kõrgem
Väävel 33 mineraali Ba ja S-ga 4,41% 77,38% madalam
Arseen 30 mineraali Ba ja As-ga 4,01% 64,86% madalam
Ütrium 21 mineraali Ba ja Y-ga 2,81% 26,01% kõrgem
Vask 20 mineraali Ba ja Cu-ga 2,67% 78,15% madalam
Plii 19 mineraali Ba ja Pb-ga 2,54% 73,34% madalam
Berüllium 16 mineraali Ba ja Be-ga 2,14% 3,15% kõrgem
Tsirkoonium 16 mineraali koos Ba ja Zr-ga 2,14% 0,15% madalam
Kroom 15 mineraali Ba ja Cr-ga 2,01% 20,63% kõrgem
Lantaan 12 mineraali koos Ba ja Laga 1,60% 50,98% kõrgem
Toorium 7 mineraali koos Ba ja Th 0,94% 40,01% kõrgem
Liitium 6 mineraali koos Ba ja Liga 0,80% 58,58% madalam
Nikkel 5 mineraali koos Ba ja Niga 0,67% 76,78% madalam
Tsink 3 mineraali Ba ja Zn-iga 0,40% 91,76% madalam
Uskuge 3 mineraali Ba ja Sn-ga 0,40% 75,87% madalam
Seleen 3 mineraali Ba ja Se-ga 0,40% 81,72% madalam
Lämmastik 3 mineraali Ba ja N-ga 0,40% 80,17% madalam
skandium 2 mineraali koos Ba ja Sc-ga 0,27% 17,89% madalam
Molübdeen 2 mineraali Ba ja Mo-ga 0,27% 77,06% madalam
Gadoliinium 1 mineraal Ba ja Gd-ga 0,13% 680,08% kõrgem
Düsproosium 1 mineraal Ba ja Dy-ga 0,13% 290,04% kõrgem
Tantaal 1 mineraal Ba ja Ta-ga 0,13% 88,00% madalam
Volfram 1 mineraal Ba ja W-ga 0,13% 82,66% madalam
Tseesium << Baarium >> Lantaan